uCoz

Bezpłatny kreator stron www

Stwórz stronę www za darmo

Skargi dotyczące nielegalnego korzystania z usług


Naruszenia praw autorskich

Prawa autorskie są zbiorem praw odnoszących się do zwielokrotniania, rozpowszechniania, wykonywania itd oryginalnych utworów literackich, muzycznych, teatralnych lub artystycznych, filmów, nagrań dźwiękowych, audycji i innych dzieł. Właściciel praw autorskich ma wyłączne prawo do podjęcia, albo zezwolenia innym na podjęcie, działań określonych w przepisach prawa.

Jeśli znajdziesz witrynę obsługiwaną przez uCoz, która narusza prawa autorskie posiadane przez ciebie, twoją firmę lub organizację, upewnij się, że dysponujesz następującymi informacjami do przedłożenia nam:

 • Adres strony naruszającej twoje prawa autorskie
 • Nazwa stron(y) z materiałami, o których mowa
 • Adres twojej witryny, z której treść została skradziona, lub analogiczna informacja
 • Szczegóły naruszenia praw (zawartość skopiowana, zmieniona itd.)

Jeżeli dysponujesz odpowiednimi informacjami, prosimy o wypełnienie formularza na dole tej strony. .

 

Naruszenia znaków towarowych

Znak towarowy to wyraz, fraza, hasło, wzór lub symbol wykorzystywany do identyfikacji towarów i odróżnienia ich od produktów konkurencji. Znaki towarowe mogą być zarejestrowane w US Patent and Trademark Office i podobnych placówkach na całym świecie. Jednak w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach z systemem prawnym opartym na angielskim prawie zwyczajowym, prawa do znaków towarowych są też nabywane poprzez prawo zwyczajowe.

Samo użycie nazwy zawartej w znaku towarowego nie musi stanowić naruszenia tego znaku towarowego, chyba że ma to na celu dystrybucję lub promocję lub identyfikację konkurencyjnych lub wprowadzanych na rynek produktów lub usług, albo zmianę lub osłabienie wartości tej nazwy.

Jeśli znajdziesz witrynę obsługiwaną przez uCoz, która narusza znak towarowy należący do ciebie siebie, twojej firmy lub organizacji, upewnij się, że masz następujące informacje do złożenia w uCoz :

 • Nazwa chroniona znakiem towarowym
 • Adres witryny, na której ma miejsce naruszenie twojego znaku towarowego
 • Nazwa stron(y) z materiałami, o których mowa
 • Dokumenty i informacje uzupełniające, dotyczące znaku towarowego i naruszenia

Jeżeli masz odpowiednie informacje i dokumentację, prosimy o wypełnienie formularza na dole tej strony.

 

Witryny z treściami pornograficznymi i innymi zabronionymi materiałami

Treści pornograficzne, obsceniczne, przedstawiające nagość i przemoc, oraz inne nieodpowiednie materiały są surowo zabronione w serwisie uCoz.

uCoz niezwłocznie reaguje na wszystkie zgłoszone przypadki naruszenia regulaminu. Naruszeń, które należą do tej kategorii, czasami nie można ocenić według jednej definicji, ale są pewne wytyczne, których można użyć do określania, czy zawartość na stronie narusza nasz Regulamin świadczenia usług.

Proszę zapoznać się z następującymi wskazówkami:

 • Zdjęcia dla dorosłych to dowolne zdjęcia nagich postaci ludzkich lub przypominających ludzi, które przedstawiają nagie ciało w sposób inny niż w stylu klasycznym (np. rzeźba Dawida, Wenus z Milo, postać mężczyzny autorstwa Da Vinci, itp.). Współczesna naga "sztuka" jest uważana za treści dla dorosłych i stanowi pogwałcenie naszego Regulaminu.
 • Artystyczne akty w stylu klasycznym muszą mieć uzasadnienie w treści strony. Jeśli taki obraz jest użyty, to musi być zgodny z tematyką strony. Dokonanie w nim jakichkolwiek zmian będzie traktowane jako naruszenie naszego regulaminu.
 • Każdy tekst, który opisuje, odnosi się, lub nawiązuje do usług, opowiadań, lub produktów o charakterze seksualnym i do treści dla dorosłych stanowi naruszenie naszego regulaminu.

Inne niepożądane treści w witrynach:

 • >Graficzne obrazy przemocy nie odnoszące się do kontekstu strony
 • Graficznie przedstawiona przemoc, która nie jest wygenerowana komputerowo dla potrzeb gry
 • Mowa nienawiści skierowane do osoby lub grupy osób ze względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, zwyczaje lub orientację seksualną
 • Treść przedstawiająca lub opisująca wyrządzanie szkody innym osobom, zwierzętom lub mieniu,
 • Treść przedstawiająca brutalne zachowanie wobec innych lub samego siebie

Jeśli masz odpowiednie informacje, prosimy o wypełnienie formularza na dole tej strony.

 

Treści dotyczące włamań do systemów komputerowych i programów

Istnieje kilka definicji działań, które są klasyfikowane jako włamania. Oto kilka przykładów.

 • Nieautoryzowane użycie lub próba usunięcia lub ominięcia mechanizmów zabezpieczeń systemu informatycznego lub sieci.
 • Sposoby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do komputera, plików i programów.
 • Stosowanie, tworzenie lub rozpowszechnianie narzędzi lub programów przeznaczonych do zmiany lub rozszerzenia zakresu gry lub programu, niezgodne z pierwotnym zakresem działania tej gry lub programu.

uCoznie pozwala umieszczenie na stronie użytkownika programu lub gry z naruszeniem praw autorskich twórcy gry lub programu.

Dystrybucja legalnych modyfikacji, które mogą być dystrybuowane przez twórcę gry lub programu, jest dopuszczalną wyłącznie za wyraźną zgodą właściciela praw autorskich.

Jeśli znajdziesz witrynę obsługiwaną przez uCoz, która rozpowszechnia treści naruszające regulamin, w sposób przedstawiony w powyższych definicji, upewnij się, że masz następujące informacje do zgłoszenia nam:

 • adres strony, na której ma miejsce naruszenie
 • Nazwa strony, która zawiera materiały, o których mowa
 • Dokładne miejsce naruszenia
 • Metoda naruszenia (dystrybucja, samouczek)

Jeśli masz odpowiednie informacje, prosimy o wypełnienie formularza na dole tej strony.

 

Naruszenia związane ze spamem

Chociaż uCoz nie jest dostawcą usług pocztowych, Jesteśmy zdecydowanie przeciwni wszelkiej działalności spamerskiej, w tym masowemu wysyłaniu e-maili, masowemu zamieszczaniu postów na forach, czy zalewaniu forów lub czatów tekstami mającymi reklamować witryny.

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób zdefiniować spam, lub co zgłosić jako działalność spamerską, zapoznaj się z tych linkami zewnętrznymi:

SpamCop.net
SpamAbuse.net
JunkEmail.org
CAUCE

Aby uCoz podjął odpowiednie kroki w celu monitorowania aktywności spamerskiej naszych użytkowników, wymagamy właściwej weryfikacja tej działalności. Dla prawidłowej weryfikacji, proszę zgłosić przypadek takiego działania do jednej z wyżej wymienionych witryn, oraz do dostawcy usług poczty e-mail, z którego pochodzi spam. Osoby naruszające te zasady po raz pierwszy zostaną ostrzeżone. W razie stwierdzenia ponownego naruszenia, ich strony zostaną usunięte z naszego systemu.

Proszę również wysłać do nas zgłoszenie spamu przez wypełnienie formularza na dole strony.

 

Naruszenia w Księgach gości

Naruszenia w Księdze gości dzielą się na dwie kategorie. Proszę zapoznaj się z poniższymi informacjami.

1.

1. Niewłaściwe treści w cudzej Księdze gości

uCoz traktuje nadużywanie usług bardzo poważnie. Jednak Księga gości nie zawiera treści umieszczanych przez właściciela witryny.

uCoz otrzymuje wiele skarg, że treści Księga stanowi naruszenie naszego regulaminu, głównie ze względu na zniesławienie, wulgarne słownictwo lub inne nieodpowiednie treści. Odkryliśmy, że osoba skarżąca się na takie treści to często ta sama osoba, która zamieszcza obraźliwe treści - w nadziei, że strona zostanie usunięta. Ponieważ to nie właściciel strony zamieszcza takie treści, uCoz powiadomi tego użytkownika, w nadziei, że będzie lepiej kontrolować treści w Księdze gości.

jeśli jesteś zatroskanym rodzicem, pracownikiem szkoły lub funkcjonariuszem organów ścigania badającym zawartość witryny, skorzystaj z tego formularza w celu uzyskania informacji.

2. Niewłaściwe treści w twojej Księdze gości

form oferuje obecnie logowanie IP przy wysyłaniu wpisów do Księgi Gości. użyj tej funkcji do uzyskania informacji o numerze IP, na podstawie którego którego można uzyskać informacje od dostawcy usług internetowych i zgłosić nadużycie. Można również użyć filtra IP, aby uniemożliwić tej osobie ponowne umieszczanie postów.

Jeśli masz odpowiednie informacje, prosimy o wypełnienie formularza na dole tej strony.